8am - 22pm CET +48 606 743 890

Szczegółowe warunki rezerwacji

i anulacji... 🙁 jeśli coś stanie na drodze...

Płatność

Zadatek/zaliczka: 45% wartości imprezy w terminie: za potwierdzenie rezerwacji (nie mniej niż równowartość 1 noclegu).

Pozostała kwota: 14 dni od daty wystawienia faktury.

Sposób płatności

przelew bankowy. Dane do płatności oraz kwota znajdują się na fakturze proforma.

Cena ofertowa

Nasz hotel jest obiektem typowo butikowym, pokoje różnią się między sobą i nie mają jednakowej ceny. Cena ofertowa jest obliczana indywidualnie odpowiednio do liczby osób, liczby noclegów, sezonu, dni tygodnia i liczby otrzymanych na dany termin zapytań oraz dostępności pokoi w danym terminie. Nie należy jej porównywać z cennikiem dla pobytów indywidualnych. Najszybszą drogą do celu jest podanie nam zakładanego budżetu. My rzetelnie określimy co jest możliwe w ramach podanej kwoty. Nie stosujemy marudzenia w negocjacjach. Naszym celem jest organizacja kolejnej dobrej imprezy i satysfakcja po obu stronach.

Etapy rezerwacji

Nasza oferta wstępna nie oznacza rezerwacji. Są to informacje niezbędne do wstępnej „przymiarki” klienta. Rezerwacji wstępnej terminu dokonujemy na wyraźnie życzenie na maksymalnie możliwy dla nas czas: od 12 godzin do 7 dni roboczych: to zależy od czasu pozostałego do daty oraz zainteresowania terminem innych klientów. Określamy to w naszej odpowiedzi na złożoną rezerwację wstępną. Aby dokonać skutecznej rezerwacji terminu należy wpłacić zaliczkę określoną w warunkach płatności. Hotel wystawi fakturę proforma na podstawie otrzymanych danych. Termin płatności dla faktury  proforma to zwykle 2 dni. Hotel potwierdza otrzymanie zaliczki fakturą vat i jest to jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu rezerwacji zaliczką jesteśmy gotowi do ostatniej chwili towarzyszyć Państwu w ich rozterkach co do ostatecznego kształtu imprezy.

… i dołożymy wszelkich starań by była to najlepsza Wasza impreza!

Warunki anulacji

do 30 dni (do godz. 14.00) przed datą zamówionej imprezy : Zwrot zaliczki z potrąceniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% wartości zamówienia nie mniej niż 1000 zł. Po przekroczeniu terminu anulacji 30 dni cała przedpłacona zaliczka (45%) zostaje zaliczona w poczet opłaty anulacyjnej.

Zmniejszenie wielkości zamówienia = rezerwacji: Zmniejszenie jest możliwe w granicach do 10%.

W szczególnych przypadkach i nie później niż na 14 dni przed datą imprezy możliwe jest również zmniejszenie powyżej tej wielkości, jednak spowoduje zmianę ceny ofertowej.

Zamówienie / umowa

Nasze wymogi formalne to podpisanie druku umowy, która zostanie dołączona do szczegółowego kosztorysu. Taki kosztorys jest podsumowaniem ustaleń, określa liczbę uczestników/pokoi/ noclegów, wybór menu i ewentualnych imprez dodatkowych i jest przesyłany po wstępnej akceptacji ramowej oferty cenowej.

Klauzula COVID-19

W związku z pandemią COVID-19, aż do czasu odwołania stanu pandemii przez polskie władze, hotel wprowadza dodatkowy zapis do ogólnych warunków rezerwacji i anulacji. W szczególnym przypadku, gdyby jedna ze stron została objęta urzędową kwarantanną i z tego powodu Klient nie mógłby przyjechać i skorzystać z pobytu, lub Hotel byłby zmuszony odwołać pobyt Klienta, wówczas strony ustalą nowy termin pobytu dla tej rezerwacji. Umowa rezerwacji w pozostałych punktach pozostaje bez zmian.

WracamyPowrót do głównej strony